การเดินทางโดยรถโดยสาร

NCA borkorsor
sombat bus station ubon

รถยนต์โดยสารสาธารณะที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดอุบลราชธานี มีทั้งต้นทางจาก กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย ระยอง พัทยา ภูเก็ต มากมายหลายบริษัทที่เปิดให้บริการ สำหรับต้นทางมาจากกรุงเทพมหานคร ได้แก่

และอีกหลายบริษัท ที่มีปลายทางตรงไปยังแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลด้วย เช่น อำเภอโขงเจียม พิบูลมังสาหาร ช่องเม็ก เป็นต้น